The human factor: Man skal aldrig glemme den

Human Factor kan være mange ting, hvor man for eksempel mener noget konkret eller noget, som man implementerer i et firma som et begreb eller som noget, man skal huske på i forbindelse med en arbejdsproces, eller når man lavet noget generelt.

Det er lidt det sidste, som vi vil belyse i denne artikel, hvor man aldrig skal glemme, hvor vigtigt det er at have den menneskelige faktor med i billedet, som det retfærdigvis vil hedde, når man oversætter det til dansk.

For at starte et andet sted, så sagde den berømte Sherlock Holmes-detektiv i en roman, at når alle faktorer er udelukkende, så er der kun det åbenlyse tilbage, hvor kedeligt det end måtte være – eller endda hvor usandsynligt det end måtte forekomme.

Sådan er det med at huske, at vi også er mennesker.

Man skal aldrig glemme den menneskelige del

Og hvad mener vi så med det?

Jo, for det første kan man nogle gange sætte så mange mekanismer i et maskineri i gang, at man ikke har øjenkontakt med dem, der sidder i den anden ende, så man glemmer, at man arbejder med mennesker.

Måske har man så mange ting automatiserede, eller det er robotter, der står for det, at man nogle gange overser, at man faktisk selv har kontrollen over dem, og at man ikke bare kan skyde skylden på dem, når der går noget galt.

Der er især også det vigtige med, at hvis man er patient, eller man arbejder med mennesker, hvor det hele bliver vane nogle gange, så har man stadig med mennesker at gøre, og man skal behandle dem derefter.

Går der noget galt i en proces, og man ikke kan se, hvor fejlen ligger, så kan den være menneskelig, hvor grelt det end kan være at ind se dette.

Vi mennesker er ikke ufejlbarlige, og det er jo det, der gør os så specielle blandt meget andet.